GÜNCEL

TEMMUZ AYI MECLİS TOPLANTISI

Dulkadiroğlu Belediyesi Temmuz ayı meclis toplantısı Belediye Başkanı Necati Okay'ın başkanlığında 1 Temmuz Çarşamba günü gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Meclis salonunda yapılan meclis toplantısı saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başladı. Eski tutanak özetininokunarak oy birliğiyle kabul edilmesinin ardından devam eden toplantıda şugündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı:

GÜNDEMİN 1. MADDESİ: Eski tutanak özeti oybirliğiyle kabul edildi.

GÜNDEMİN 2. MADDESİ:

Park ve yeşil alanların bakım ve onarım hizmeti alımihalesinin 01/01/2016-31/12/2018 tarihleri arasında 36 ay süre ile yıllara sariolarak yapılması oybirliğiyle kabul edildi.

GÜNDEMİN 3. MADDESİ:

Yol, asfalt ve kaldırım bakım ve onarım işçilik hizmetialımı ihalesinin  01/01/2016 - 31/12/2018tarihleri arasında 36 ay süre ile yıllara sari olarak yapılması oybirliğiylekabul edildi.

GÜNDEMİN 4. MADDESİ:

Belediyemize ait hisseli parsellerin satışı oybirliğiylekabul edildi.

GÜNDEMİN 5. MADDESİ:

İmar plan tadilatlarının görüşülmesine geçildi. İmar veBayındırlık Komisyonunun meclise sevk ettiği tadilat talepleri İmar veBayındırlık Komisyonundan geldiği şekliyle oybirliğiyle kabul edildi.

GÜNDEMDIŞI 6. MADDE:

İmar plan tadilat bedeli ile ilgili olarak 2015 yılı bütçetarifesinin AÇIKLAMALAR bölümü 6. maddesinin değiştirilmesini Plan ve BütçeKomisyonundan geldiği şekliyle oybirliğiyle kabul edilmiştir.

GÜNDEMDIŞI 7. MADDE: İlgili parsel hakkında encümen tarafındankarar verilmesi için encümene havale edildi.

GÜNDEMDIŞI 8. MADDESİ: 

İsimleri okunan meclis üyelerinin izinli sayılmalarıoybirliğiyle kabul edildi.

Bir sonraki toplantı 5 Ağustos 2015 Çarşamba günü saat10.00?da toplanmak üzere MECLİS TOPLANTISI kapatıldı.

Projeler Slayt
444 9 812 / 0344 212 46 00
info@dulkadiroglu.bel.tr