GÜNCEL

DULKADİROĞLU BELEDİYESİ MAYIS AYI MECLİS TOPLANTISI YAPILDI

Dulkadiroğlu Belediyesi Mayıs ayıtoplantısı Büyükşehir Belediyesi Meclis salonunda gerçekleştirildi.

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay başkanlığında toplanan meclis, saygı duruşuve istiklal marşının okunmasıyla başladı. Gündem maddelerinin okunduğu toplantıda şu maddeler karara bağlandı:

Ferhuş mahallesi Karacasu Toki Konutlarının Muhtarlığının ayrılması teklifi,görüşülmek üzere komisyona havalesi oy birliğiyle kabul edildi.

Taşıt alımı için Belediye Başkanı Necati Okay'a yetki verilmesi teklifioybirliğiyle kabul edilmiştir.

İdari ve kesin hesabın görüşülmesi teklifi oybirliğiyle kabul edilmiştir.

İnsan kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Teşkilat yönetmeliğinin kabulü teklifioybirliğiyle kabul edilmiştir.

Mülkiyeti belediyemize ait hisseli parsellerin satışı oybirliğiyle kabuledilmiştir.

İmar plan tadilatlarının görüşülmesi teklifi oybirliğiyle kabul edilmiştir.

Mülkiyeti belediyemize ait bahse konu parselin Emniyet Müdürlüğüne tahsisihususunun görüşülmesi oybirliğiyle kabul edilmiştir.

Belediyemizin Ramazan ayında gerçekleştireceği etkinlikler ve yardım programıkültür ve sosyal işler komisyonunda görüşülmesi için yazının meclise havalesioybirliğiyle kabul edilmiştir.

Belediye hissesinin maliye hazinesi adına devir edilmesi hususunun belediyemeclisince görüşülerek bir karar alınması hususu oy birliğiyle kabuledilmiştir.

Yenişehir 108 ada 5 nolu parsel terk fazlası yer hakkındaki dilekçesine bahsigeçen konu ile ilgili belediyemiz meclisince görüşülerek alınan kararoybirliğiyle kabul edilmiştir.

Yenişehir 108 ara 10 ve 11 nolu parsel terk fazlası yer hakkındaki yazıbelediyemiz meclisince görüşülerek alınan karar oybirliğiyle kabul edilmiştir.

Çöp konteyneri fiyat belirlenmesi kararı oybirliğiyle kabul edilmiştir.

Plan bütçe komisyonuna havale edilen "Halihazır harita kontrol ve onayücreti beher m2 bedeli" belirlenmesiyle ilgili komisyon kararıoybirliğiyle kabul edilmiştir.

Başkan Okay, oturuma 11 Mayıs 2015 tarihinde saat 10:00'da toplanmak üzere araverdi. 


Projeler Slayt
444 9 812 / 0344 212 46 00
info@dulkadiroglu.bel.tr