GÜNCEL

DULKADİROĞLU BELEDİYE MECLİSİ 7 OCAK 2015?DE TOPLANIYOR...

BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI GÜNDEMİ:

1- Açılış, yoklama ve eski tutanak özetinin görüşülmesi.-

2- Denetim Komisyonu Seçilmesi.

3- Maktu Fazla Çalışma Ücretinin görüşülmesi.

4- Mülkiyeti Belediyemize ait hisseli parsellerin satışının yapılması teklifi.

5- İmar  Plan Tadilatlarının görüşülmesi teklifi.

6- Dilek ve temenniler.

7- Bir sonraki meclis toplantı tarihinin belirlenmesi ve kapanış. 

Projeler Slayt
444 9 812
basinyayin@dulkadiroglu.bel.tr