GÜNCEL

DULKADİROĞLU BELEDİYE MECLİSİ 4 ŞUBAT?DA TOPLANIYOR...

Dulkadiroğlu İlçe Belediye Meclisinin 04 Şubat 2015 Çarşamba günü saat: 10.00?da Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Toplantı Salonunda yapacağı toplantıya ait gündem maddeleri aşağıda sıralanmıştır.

BELEDİYE MECLİSİTOPLANTI GÜNDEMİ:

1-Açılış, yoklama ve eski tutanak özetinin görüşülmesi.

2- Mahalle isminin değiştirilmesinin görüşülmesi teklifi.

3- Zabıta Müdürlüğü Görev Yetki ve Sorumlulukları ile ÇalışmaUsul ve Esasları Yönetmeliğine İlave Ek Maddeler Eklenmesinin görüşülmesiteklifi.

4- Mülkiyeti Belediyemize ait hisseli parsellerinsatışının yapılması teklifi.

5- İmar Plan Tadilatlarının görüşülmesi teklifi.

6- Dilek ve temenniler.

7- Bir sonraki meclis toplantı tarihinin belirlenmesi ve kapanış. 

Projeler Slayt
444 9 812
basinyayin@dulkadiroglu.bel.tr