GÜNCEL

DULKADİROĞLU BELEDİYE MECLİSİ 01 NİSAN?DA TOPLANIYOR...

Dulkadiroğlu Belediye MeclisiNisan ayı toplantısını 01 Nisan Çarşamba günü toplanacak. Büyükşehir BelediyeMeclis Toplantı Salonu?nda saat 10.00?da toplanacak olan Dulkadiroğlu BelediyeMeclisi şu gündem maddelerini görüşecek

BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI GÜNDEMİ:

 1 -Açılış, yoklama ve eski tutanak özetinin görüşülmesi.-

2 - Belediye Encümen Üyeleri Seçimi.

3 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu ÜyeleriSeçimi.

4 - Plan ve Bütçe Komisyon Üyeleri Seçimi.

5 - Çevre ve Sağlık Komisyonu ÜyeleriSeçimi.

6 - Eğitim Komisyonu Üyeleri Seçimi.

7 - Kültür ve Sosyal İşler KomisyonuÜyeleri Seçimi.

8 - İşyeri Kontrol ve Dosya Ücretiningörüşülmesi.

9 - Zabıta Müdürlüğüne araç alımınıngörüşülmesi.

10- 2014 Yılı Denetim Raporunun Meclisinbilgisine sunulması.

11- 2014 Yılı Faaliyet Raporunun Meclisinbilgisine sunulması.

12- Hâlihazır Harita Kontrol ve onayücreti beher m2 bedeli ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları ile enerji tüketimiyapan tesislere beher m2 ücretinin belirlenmesinin görüşülmesi

13- Mülkiyeti Belediyemize ait hisseliparsellerin satışının yapılması teklifi.

14- İmar Plan Tadilatlarının görüşülmesiteklifi.

15- Ambulans talebinin görüşülmesi.

16- Dilek ve temenniler.

17 - Bir sonraki meclis toplantı tarihininbelirlenmesi ve kapanış.Projeler Slayt
444 9 812 / 0344 212 46 00
info@dulkadiroglu.bel.tr