GÜNCEL

BELEDİYE MECLİSİMİZ 06 ŞUBAT 2019`DE TOPLANIYOR.

Dulkadiroğlu Belediye Meclisimizin 06 Şubat 2019 (Çarşamba) günü saat: 10.00`da

Büyükşehir Belediyesi Toplantı Salonunda yapacağı olan toplantıya ait gündem maddeleri;

BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI GÜNDEMİ;

1- Açılış, yoklama ve eski tutanak özetinin görüşülmesi,

2- Mülkiyeti Belediyemize ait 1500 ada 17 parsel numaralı arsanın takası.

3- Mülkiyeti Belediyemize ait 881 ada 4 parsel ve 881 ada 86 parsel  numaralı arsaların devri.

4- Kadastro Çalışmaları için bilirkişi seçilmesi.

5- Mülkiyeti Belediyemize ait 1612 ada 12 parsel numaralı arsanın satışı.

6- Mülkiyeti Belediyemize ait 1612 ada 11 parsel numaralı arsanın satışı.

7- Mülkiyeti Belediyemize ait 347 ada 14 parsel numaralı arsanın satışı.

8- Mülkiyeti Belediyemize ait 1612 ada 13 parsel numaralı arsanın satışı.

9- İller Bankası, Özel Banka veya Kamu Bankalarından kredi kullanması.

10- Uyuşmazlık konusu davaların feragatı

11- İmar Plan Tadilatlarının görüşülmesi,

12- Dilek ve temenniler, kapanış.

Projeler Slayt
444 9 812
basinyayin@dulkadiroglu.bel.tr