GÜNCEL

BELEDİYE MECLİSİMİZ 03 MAYIS 2019`DE TOPLANIYOR.

Dulkadiroğlu Belediye Meclisimizin 03 Mayıs 2019 (Cuma) günü saat: 10.00`da

Büyükşehir Belediyesi Toplantı Salonunda yapacağı olan toplantıya ait gündem maddeleri;

BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI GÜNDEMİ;

1- Açılış, yoklama ve eski tutanak özetinin görüşülmesi,

2- İcra ve satış için üye görevlendirilmesinin görüşülmesi,

3- Sözleşmeli Personel ücretinin belirlenmesinin görüşülmesi,

4- Arsa tahsisinin görüşülmesi,

5 -Arsa tahsisinin görüşülmesi,

6- Müdürlük kapatılması ve birleştirilmesinin görüşülmesi,

7- Kadastro çalışmaları için bilirkişi seçilmesi,

8- 2018 Yılı İdari ve kesin Hesap cetvellerinin görüşülmesi, 

9- Destek Hizmetleri Müdürlüğü Bütçesine Ödenek aktarılması,

10- Dilek ve temenniler.

Projeler Slayt
444 9 812
info@dulkadiroglu.bel.tr